VALORS I OBJECTIUS

CONEIX QUINS SON ELS VALORS QUE ENS MOUEN
I QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM

BARRI I CIUTAT


Totes les entitats membres del col·lectiu estem vinculades al Poblenou.

Aquest serà el nostre àmbit d’actuació prioritari, sense deixar de banda altres realitats similars que es puguin viure tan a la resta de Barcelona com arreu del món.

MEMÒRIA HISTÒRICA


Defensem de la memòria històrica. Els canvis urbanístics han de vetllar per mantenir-la present, sense esborrar-la.

Volem enfortir la consciència històrica, social, política i activista dels veïns i les veïnes. Necessitem una societat conscient.

Volem enfortir la cooperació i la col·laboració per establir xarxes i sinèrgies que vagin més enllà del benefici econòmic. Necessitem una societat forta, activa i participativa.

TRANSFORMACIÓ I CANVI


La transformació urbanística provoca canvis econòmics i socials. Cal evitar que aquestes modificacions empitjorin la qualitat de vida dels ciutadans.

MOVIMENT SOCIAL


Volem mostrar realitats sovint marginades als grans mitjans de comunicació, per reivindicar així altres vies de distribució més lliures, alternatives i al marge dels interessos del capital.

Hem de recuperar i enfortir les relacions humanes sinceres, sense interessos que vagin més enllà de l’ajuda honesta i fraternal, en favor dels drets humans i la dignitat de totes les persones.

AUDIOVISUAL


L’audiovisual ha de ser una eina d’educació, consciència, transformació i lluita social; no pot ser només entreteniment al servei dels interessos econònims de les grans empreses.

Entenem que avui en dia l’audiovisual té un pes fonamental en la nostra societat. És per aquest motiu que la nostra activitat es centrarà en aquest àmbit.

És indispensable fomentar l’esperit crític davant del consum audiovisual actual. Cal aprofundir en el coneixement del llenguatge i del sector, per entendre i desxifrar els missatges i la seva finalitat.